SweMaint

Norra Europas ledande leverantör av underhållstjänster till vagnägare och andra operatörer av godstransporter på järnväg. Vårt kompletta serviceutbud inkluderar hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider.

Service och underhåll – igår, idag och imorgon

Vårt huvudsakliga mål är att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och mer konkurrenskraftigt alternativ. För att uppnå detta har vi strategiskt placerade verkstäder runt om i Sverige.

En av våra viktigaste målsättningar är att se till att godsvagnarna rullar dygnet runt, året om. Därför erbjuder SweMaints verkstäder ett komplett serviceutbud. Våra verkstäder är strategiskt placerade vid de stora järnvägsknutpunkterna från Malmö i söder till Luleå i norr och erbjuder olika program för fleet management. Dessa inkluderar bland annat hjulunderhåll och materialförsörjning åt en rad kända transportföretag.

Vi har även ett stort antal mobila verkstäder som erbjuder snabb och effektiv felavhjälpning. Vår långa erfarenhet, företaget har funnits i branschen sedan 1905, i kombination med fokus och systematisk utveckling av våra tjänster ger oss på SweMaint en unik position i branschen.