New year, new times and challanges

SweMaint lyssnar in marknaden
och anpassar organisationen

SweMaint AB, ledande inom reparations- och underhållstjänster för godsvagnar, möblerar om och skärper sin organisation för att effektivisera affärsprocessen och därigenom kunna möta kundbehoven med ännu större precision.

Mobilt framgångsrecept nu även i Luleå

Alltför liten beläggning i verkstaden och bristande lönsamhet har lett till ledningens beslut att fr o m 2018-02-01, ombilda det stationära vagnunderhållet till en mobil enhet. SweMaints kundanpassade och framgångsrika mobila koncept införs nu alltså även i Luleå och enheten där kommer inledningsvis att on spot möta kundbehoven med en stor modern lastbil utrustad med 78tm kran samt en mindre servicebil.

SweMaint AS avvecklas

Som tidigare meddelats har SweMaint tvingats lägga ner verkstaden i Drammen, Norge, men med målsättning att istället ersätta med mobil verksamhet. Dessvärre har förutsättningar för nya affärsmöjligheter inte kunnat skapas och med anledning därav avvecklar därför SweMaint under februari månad 2018, sin verksamhet i grannlandet. Befintligt arbete fortsätter fram till 2018-01-31.

För mer information, kontakta Peter Overup, Vd, SweMaint, tel +46 705 45 87 24 och/eller e-mail peter.overup@swemaint.com. Besök också www.swemaint.com

Peter Overup
VD, SweMaint

SweMaint AB is Northern Europe’s leading supplier of maintenance and repair services for wagon owners and other rail freight operators. Our complete range of services includes wheel maintenance, tailored wheel supply programmes and a comprehensive supply of materials, which ensures fast turnaround times.

SweMaint AB is Northern Europe’s leading supplier of maintenance and repair services for wagon owners and other rail freight operators. Our complete range of services includes wheel maintenance, tailored wheel supply programmes and a comprehensive supply of materials, which ensures fast turnaround times.

The company is based in Gothenburg, boasts sales of approximately SEK 400 million and is home to around 250 employees in 12 workshops at Sweden’s major railway nodes.