Malmöenheten blir Skånes hub

SweMaint vill stänga verkstaden på Gåsebäck i centrala Helsingborg

SweMaint har, efter styrelsebeslut, kallat till fackliga förhandlingar om avveckling av verksamheten vid verkstaden för godsvagnsunderhåll på Gåsebäck i Helsingborg. SweMaint vill koncentrera sina resurser i Skåne till Malmö. Beslutet berör 16 kollektivanställda och fem tjänstemän.

Peter Overup är VD för SweMaint och förklarar läget så här:

– Våra kunder är de som äger och använder godsvagnar för järnvägstransporter. Den trista verkligheten är att godstrafiken på järnväg har minskat under de senaste tio åren. Samtidigt har äldre godsvagnar ersatts av nya vagnar som kräver mindre underhåll och reparationer. Följden är att behovet av våra och våra konkurrenters tjänster har minskat med mer än en tredjedel under tio år.

– SweMaint är marknadsledare inom det här området och har verkstäder och mobila patruller över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Vi har alla de stora vagnägarna och godstågsoperatörerna som kunder. Vi måste hela tiden anpassa vår service till hur godstrafikens behov förändras. Det betyder till exempel att vi ökar våra insatser med mobilpatruller som arbetar längs spåren samtidigt som arbetet i verkstäderna därmed minskar. Även det bidar till att vi idag har för stor verkstadskapacitet.

– Malmö ligger bättre till än Helsingborg när man ser på hur de stora godsflödena på järnväg mellan kontinenten och Mellansverige utvecklas, därför tvingas vi ta det här trista beslutet när det gäller Helsingborg.

SweMaints plan är att verkstaden i Helsingborg avvecklas under första halvåret i år. Ett flertal av de anställda i Helsingborg erbjuds arbete hos SweMaint på andra orter, främst i Malmö och Göteborg. Arbetsförmedlingen har informerats om företagets planer.

En stängning av verkstaden i Helsingborg innebär slutet för en nu hundraårig verksamhet med vagnunderhåll i de gamla, före detta SJ-verkstäderna i centrala Helsingborg.

För ytterligare information, kontakta Peter Overup, Vd, SweMaint, tel +46 705 45 87 24 och/eller e-mail peter.overup@swemaint.com. Besök också www.swemaint.com

SweMaint AB är norra Europas ledande leverantör av underhållstjänster till vagnägare och andra operatörer av godstransporter på järnväg. Vårt kompletta serviceutbud inkluderar hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider.

Vår långa erfarenhet – vi har funnits i branschen sedan 1905 – i kombination med fokus och systematisk utveckling av våra tjänster ger oss en unik position och plattform för att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och mer konkurrenskraftigt alternativ.

Företaget med säte i Göteborg, omsätter ca 400 MSEK och har runt 250 medarbetare i 12 verkstäder vid de stora järnvägsknutpunkterna i Sverige.