Nässjö och Luleå – nu CL2-klassade

Nässjö och Luleå – nu CL2-klassade

SweMaint, norra Europas ledande företag när det gäller reparations- och underhållstjänster för godsvagnar, tar ytterligare ett viktigt kliv vad gäller tillåten svetsklass. Koncernens flesta verkstäder innehar redan certifikat enligt CL1 och har därmed tillstånd att utföra alla förekommande svetsarbeten på godsvagnar. Det nya tillståndet, CL2, gäller för utförande av svetsarbeten upp till svetsklass CPC2 enligt EN 15085 och innebär i praktiken att även SweMaint-verkstäderna Nässjö och Luleå omfattas. Undantaget är dock arbeten på vissa säkerhetsdetaljer som på grund av högre belastnings- och/eller säkerhetsklass kräver högre svetsklass än CPC2.

– Uppgraderingen är ett led i vår löpande anpassning till marknaden och är för Nässjös del initierad av Green Cargo och Europeiska krav som ersätter gamla föreskrifter. I Luleå-enheten handlar det om att ytterligare skruva upp servicenivån för såväl skadeavhjälpande insatser som revisioner för ”LKAB-slingan” som VTG trafikerar, säger Per Björling, Svetsansvarig, SweMaint, och fortsätter

– Svetsning, som sedan länge är ett av våra starkaste områden, får ytterligare spets och stärker på så sätt vårt fullservice-erbjudande och vår position som helhetsleverantör.

För mer information, kontakta Hanns Spreling på telefon +46 (0)10-492 96 44, mobil +46 (0)705 85 29 25 och på e-mail: Hanns.sperling@swemaint.com