Ny organisation på SweMaint

Ny organisation på SweMaint för en smidigare affärsprocess och ökat kundfokus

SweMaint har förändrat sin organisation, för att bättre kunna möta kundbehoven och få en effektivare affärsprocess.

Marknadsavdelningen slås ihop med Produktionsteknik och bildar tillsammans avdelningen Kund- & Teknik, med Peter Overup som ansvarig för detta, utöver tidigare arbetsuppgifter. Genom att förändra organisationen, skapar vi förutsättningar för en förbättrad kundkommunikation, ökad samverkan och kan bättre svara mot våra kunders behov. I praktiken innebär det att marknad och produktionsteknik kommer att arbeta tätare tillsammans och har ansvar för processen från första kundkontakt till tecknat avtal, samt att en kontrollerad överlämning sker till produktion.

Tidigare chef för marknadsavdelningen har valt att gå vidare till andra utmaningar utanför Swemaint AB.

Den nya organisationen har redan trätt ikraft och vi hoppas att våra kunder ska märka av vår vilja att skapa smidiga processer och tydlig kundnytta.

Per Gelang
VD SweMaint AB