Nytt år, ny tid, nya utmaningar

SweMaint lyssnar in marknaden
och anpassar organisationen

SweMaint AB, ledande inom reparations- och underhållstjänster för godsvagnar, möblerar om och skärper sin organisation för att effektivisera affärsprocessen och därigenom kunna möta kundbehoven med ännu större precision.

Mobilt framgångsrecept nu även i Luleå

Alltför liten beläggning i verkstaden och bristande lönsamhet har lett till ledningens beslut att fr o m 2018-02-01, ombilda det stationära vagnunderhållet till en mobil enhet. SweMaints kundanpassade och framgångsrika mobila koncept införs nu alltså även i Luleå och enheten där kommer inledningsvis att on spot möta kundbehoven med en stor modern lastbil utrustad med 78tm kran samt en mindre servicebil.

SweMaint AS avvecklas

Som tidigare meddelats har SweMaint tvingats lägga ner verkstaden i Drammen, Norge, men med målsättning att istället ersätta med mobil verksamhet. Dessvärre har förutsättningar för nya affärsmöjligheter inte kunnat skapas och med anledning därav avvecklar därför SweMaint under februari månad 2018, sin verksamhet i grannlandet. Befintligt arbete fortsätter fram till 2018-01-31.

För mer information, kontakta Peter Overup, Vd, SweMaint, tel +46 705 45 87 24 och/eller e-mail peter.overup@swemaint.com. Besök också www.swemaint.com

Peter Overup
VD, SweMaint

SweMaint AB är norra Europas ledande leverantör av underhållstjänster till vagnägare och andra operatörer av godstransporter på järnväg. Vårt kompletta serviceutbud inkluderar hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider.

Vår långa erfarenhet – vi har funnits i branschen sedan 1905 – i kombination med fokus och systematisk utveckling av våra tjänster ger oss en unik position och plattform för att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och mer konkurrenskraftigt alternativ.

Företaget med säte i Göteborg, omsätter ca 400 MSEK och har runt 250 medarbetare i 12 verkstäder vid de stora järnvägsknutpunkterna i Sverige.