Peter Overup ordinarie VD

Peter Overup har av SweMaints styrelse utsetts till permanent VD. Han har under hösten varit tillförordnad sedan Per Gelang, efter sju år som VD, valt att lämna företaget. Peter Overup har tidigare varit operativ chef och produktionsansvarig i SweMaint.

För mer information, kontakta Peter Overup, Vd, SweMaint, tel +46 (0)10-492 96 50. Besök också www.swemaint.com

SweMaint AB är norra Europas ledande leverantör av underhållstjänster till vagnägare och andra operatörer av godstransporter på järnväg. Vårt kompletta serviceutbud inkluderar hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider.

Vår långa erfarenhet – vi har funnits i branschen sedan 1905 – i kombination med fokus och systematisk utveckling av våra tjänster ger oss en unik position och plattform för att göra spårbunden godstrafik till ett ännu tydligare och mer konkurrenskraftigt alternativ.

Företaget med säte i Göteborg, omsätter ca 400 MSEK och har runt 250 medarbetare i 12 verkstäder vid de stora järnvägsknutpunkterna i Sverige.