Om oss

Detta är SweMaint

Norra Europas ledande leverantör av underhållstjänster till vagnägare och andra operatörer av godstransporter på järnväg. Vårt kompletta serviceutbud inkluderar hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider.

Kunder: Namnkunniga vagnägare och operatörer av godstrafik i Sverige och Norge.
Systerföretag: Kockums Industrier (www.kockumsindustrier.se).
Ledning: Peter Overup VD
Ägare: K Group AB, Malmö.