Vår teknologi

Teknologi på sin spets

Vi kan service och underhåll av godsvagnar, vare sig det rör sig om enkla flakvagnar eller högteknologiska tankvagnar för transport av farligt gods. Vår ”hårdvara” inkluderar svetsutrustning och system som följer EN 15085-standard, flera olika typer av UT och MT NDT, avancerade mätinstrument, ändamålsenlig utrustning för hjulsvarvning, högkvalitativ blästring och målning etc. Vår ”mjukvara” består till exempel av interna utbildningar i bromssystem samt specifika dokumentkontroller och driftsystem.

Kvalitetscertifiering

Kvalitetssäkring är A och O. Genom att ställa höga krav på oss själva bygger vi kundens förtroende och genom vår tillförlitlighet blir vi en långsiktig partner. Vi lägger stor vikt vid samarbete och att uppnå kontinuerlig kvalitetsförbättring. Fackmässig och engagerad personal i kombination med välutrustade verkstäder är vår nyckel till framgång. Verkstädernas förmåga att tillhandahålla den allra bästa servicen är naturligtvis den viktigaste faktorn.

Vår kvalitetspolicy

SweMaint AB skall utföra underhåll, renoveringar och reparationer på ett sådant sätt att:

  • De uppfyller kundens krav och förväntningar.
  • Vi försäkrar oss om att vår verksamhet aktivt arbetar för ständiga förbättringar.
  • Vi styr verksamheten efter uppsatta mål.

Företaget har följande cerifieringar:

  • SS-EN ISO 9001:2015
  • SS-EN ISO 14001:2015
  • SS EN 15085-2
  • VPI
  • ECM

Vi pratar gärna kvalitet. Slå en signal!
Jonas Liljeröd, Kvalitetschef
jonas.liljerod@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 95 47
Mobil: +46 (0)707 24 49 13