Mission

Framtiden på spåret för järnvägslogistik

Efterfrågan på spårbundna godstransporter ökar. En av anledningarna är behovet av transportalternativ som är mer miljövänliga än väg- och flygtransporter. Nya investeringar görs i järnvägsinfrastrukturen och den åldrande järnvägsparken i Europa moderniseras. Framtiden för Europas industrier är beroende av smidiga godstransporter.

Järnvägstransporter innebär inte bara stora vinster för miljön utan har även kostnadsmässiga fördelar jämfört med andra transportmedel – om de fungerar som de ska. Godsvagnar är långsiktiga och avsevärda investeringar som endast genererar vinst när vagnarna är i drift. Genom att vi kontinuerligt utvecklar våra koncept för underhåll och service som just garanterar att vagnarna alltid rullar, är SweMaint den perfekta proaktiva partnern.

I en dynamisk bransch som är i ständig och snabb förändring erbjuder vi förstklassig service, omfattande expertis och ett helhetstänkande som ytterligare stärker våra kunders konkurrenskraft. Vi strävar alltid efter att etablera långsiktiga samarbeten i syfte att göra godstransporter på järnväg ännu effektivare. SweMaint ska vara en viktig del av en logistisk helhet.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer förbättrar vi transport- och driftsäkerheten i en tid när allt fler väljer järnvägen, det miljövänliga alternativet.