Vår Historia

Vi rullar vidare – starkare än någonsin

Det som idag är SweMaint har sitt ursprung i ett nätverk av verkstäder som Statens Järnvägar (SJ) etablerade under 1800-talets mitt. De flesta av våra nuvarande verkstäder har alltså spelat en viktig roll i järnvägsindustrins utveckling och har haft historisk betydelse i de olika regionerna.

Under eran av avreglering och privatisering på åttiotalet delades verkstadsnätverket i två delar, en i norr och en i söder. Den södra delen omvandlades till ett kommersiellt företag och döptes till ”SweMaint AB”.

Så småningom avyttrades SweMaint AB till ASEA (senare ABB) för att säljas tillbaka till staten ett par år senare.

Som en del i avregleringen köpte SweMaint alla utbyteshjul av det statligt ägda järnvägstransportföretaget och etablerade en framgångsrik ”hjulpool” som fortfarande är en viktig del av verksamheten. SweMaints hjulpool bygger på ett utbytessystem för hjulset som minskar kapitalkraven och garanterar försörjning av högkvalitativa utbyteshjul.

I början av 2000-talet förvärvade SweMaint konkurrenterna Chr Olsson AB och Gävle Godsvagnsservice AB för att sedan själva bli uppköpta av K Group AB 2007. Företaget blev systerbolag till Kockums Industrier, norra Europas ledande tillverkare av unika godsvagnar med en historia inom järnvägsindustrin som motsvarar vår egen.

Våra båda företag delar kundbas och leverantörspool eftersom verksamheterna kompletterar varandra på ett naturligt sätt. Vi kan alltså erbjuda både tillverkning och underhåll av godsvagnar med målsättningen att göra spårbundna godstransporter till ett ännu konkurrenskraftigare alternativ.