Våra marknader

Obegränsade möjligheter
för järnvägstransporter i framtiden

Vi inser att kraven kommer att skärpas i framtiden: kraven på kvalitetskontroll och informationssystem ökar, fokus på livscykelkostnader intensifieras och globaliseringen kommer att sudda ut gränserna mellan traditionella geografiska marknader. Det innebär att vi på SweMaint måste öka vår förståelse för kundens växande behov.

Vi kommer att göra det genom att utgå från vad vi gör idag: tillhandahålla service och underhåll till krävande europeiska operatörer av godsvagnar vars väldefinierade mål är att reducera livscykelkostnaderna. Det är vår marknad. Inget annat.

Kontakta oss så diskuterar vi framtidens logistiska möjligheter på järnväg.

Kund och Teknik

Peter Overup, VD
peter.overup@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 96 50
Mobil: +46 (0)70 545 87 24

Hanns Sperling, Produktionschef
hanns.sperling@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 96 44
Mobil: +46 (0)70 585 29 25

Johan Karlsson, Kundansvarig
johan.karlsson@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 96 56
Mobil: +46 (0)70 180 16 06

Ulf Norberg, Kundansvarig
ulf.norberg@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 96 18
Mobil: +46 (0)70 607 50 10

Liselotte Emtervall, Marknadskoordinator
liselotte.emtervall@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 95 02
Mobil: +46 (0)70 589 40 80

Björn Ahonen, Produktionstekniker
björn.ahonen@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 95 17
Mobil: +46 (0)70 724 49 21

Hans-Jörgen Holtz, Produktionstekniker
hans-jorgen.holtz@swemaint.com
Tel: +46 (0)10 492 95 19
Mobil: +46 (0)70 724 49 43